Terug Naar School

Terug Naar School

De geschiedenis van het lager onderwijs 1800-1920

 

Leesplankjes, schoolplaten, de plak en de pechvogel; het zijn allemaal bekende voorwerpen uit de geschiedenis van ons onderwijs. De ouderen onder ons kennen nog een aantal van deze objecten uit hun eigen schooltijd. Minder bekend is dat in de 19e eeuw het onderwijs van de 20e eeuw vorm heeft gekregen. Een tentoonstelling in Openluchtmuseum Het Hoogeland laat dit zien.

In de 19e eeuw ging Nederland op zijn kop: fabrieken kwamen, mensen trokken van het platteland naar de stad, nieuwe vervoersmiddelen werden ontwikkeld en ons land werd een rechtstaat. Al deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de manier waarop jonge kinderen worden onderwezen. Tegelijkertijd hebben de veranderingen in het onderwijs weer invloed op de ingrijpende ontwikkelingen in de samenleving.

Leesplankje

Veel innovaties in het schoolsysteem en in de inhoud van de lessen, hebben hun oorsprong in Noord-Nederland. Schoolmeester Rijkens, onderwijsinspecteur Theodorus van Swinderen en Rieks Scheepstra van het leesplankje, komen allemaal uit Groningen en Drenthe. Ook de bekendste schoolplaten van uitgeverij Wolters, zijn in Groningen ontwikkeld.

Modern

De tentoonstelling in het openluchtmuseum voert de bezoeker van de chaotische lespraktijk van de 18e eeuw langs de belangrijkste vernieuwers en naar de manier waarop het moderne lager onderwijs gestalte kreeg in de 19e en het begin van de 20e eeuw. De expositie toont natuurlijk de belangrijkste voorwerpen die zijn ontwikkeld om kinderen op te voeden tot burgers van een moderne samenleving. Daarnaast is er veel aandacht voor de schoolgebouwen, voor schoolfoto’s en voor het beeld van de wereld dat kinderen toen en nu kregen voorgeschoteld.

Seizoen

De expositie is onderdeel van het jubileumprogramma van het openluchtmuseum, dat 60 jaar geleden werd opgericht. De tentoonstelling start op 6 april en loopt tot en met het einde van het museumseizoen op 3 november.

Deel deze pagina