Waddenland: land van Boeren en Vissers

OPEN BOERDERIJ- en VISSERIJDAGEN

Tijdens Waddenland; Land van Boeren en Vissers staan er verschillende activiteiten gepland in de regio Waddenland, zoals Kom-Bij-De-Boer-Over-De-Vloer Dagen de visserijdagen.HET PROJECT WADDENLAND BOERENLAND

Met het project Waddenland Boerenland wil Stichting Promotie Waddenland toeristen, inwoners en toeristische ondernemers in het gebied op vernieuwende wijze kennis laten maken met het agrarische aanbod in de regio. 

Het project Waddenland Boerenland is tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van Loket Leefbaarheid.

Landbouw is een van de belangrijkste pijlers van de regio. Het landschap bestaat voor 80% uit landbouwgrond waar van alles verbouwd en geproduceerd wordt. Het is alom aanwezig en bepaalt de geuren, smaken, kleuren, het uitzicht, de omgeving en de eigenheid van het gebied.

En wie kunnen nu beter het verhaal vertellen dan de boeren zelf? Zij kunnen met passie en trots vertellen over hun agrarisch bedrijf. Ze brengen de landbouw dichterbij en leren waar onze dagelijkse kost vandaan komt. Het project Boerenland geeft boeren een 'podium' om hun verhalen en informatie te presenteren. Met de Open Boerderij Dagen gaan we de ontmoeting aan met een aantal van hen. Datzelfde geldt voor een aantal vissers tijdens de Open Visserijdagen. Want ons voedsel komt niet alleen van het land maar uiteraard ook uit zee.

Zie hieronder een impressie van de Precisielandbouwdag op 28 juli 2018.

Precisielandbouw Dag - Waddenland from Stichting Hogeland in Beeld on Vimeo.


LAND OP ZEE WINNEN

Omstreek 1000 na Chr. gingen de bewoners dijken aanleggen om zich nog beter tegen het opkomende zeewater te beschermen. Het aangeslibde land buiten de dijken behoorde toe aan de boeren. Dit land was vruchtbaar en werd daarop ingepolderd. Hierdoor breidde het land van de boeren zich verder uit en sommigen wisten een enorm areaal aan landbouwgrond te verwerven. Hierdoor stegen hun inkomsten en werden ze steeds rijker. Deze rijkdom is terug te vinden in de imposante boerderijen, landhuizen en landerijen.


80% BOERENLAND

Of je Waddenland nu per auto, per fiets of wandelend doorkruist: onderweg trekt een groot areaal aan agrarisch land voorbij. 

Omdat we onze boodschappen tegenwoordig veelal bij de supermarkt kopen, staan we er lang niet altijd bij stil. Maar zonder boeren zouden we weinig te eten hebben: boerenland is daarom letterlijk van levensbelang. In de regio Waddenland wordt maar liefst 80 procent van de grond door boeren gebruikt. Op rechte lappen grond vind je de in de wind wuivende halmen van gewassen. Waar de kronkelende maren het land te veel doorkruizen, staan koeien en schapen te grazen. 


Digitaliseren en modernisering in de landbouw

Agrarisch ondernemen lijkt vooral een traditioneel vak, maar weinig beroepen zijn juist zo constant in beweging. Overheidsregels, klimaatverandering, nieuwe technologische mogelijkheden en de veranderende vraag van consumenten en supermarkten: elke boer heeft zijn eigen manier om hierop in te spelen. De een kiest voor biodynamische landbouw, de ander voor biologische landbouw en weer een ander legt zich toe op de grootschalige landbouw waarbij moderne technologieën zoals drones worden ingezet om de groei van de gewassen in kaart te brengen.


De deelnemende boeren en vissers:

De volgende boeren en vissers en/of gelieerde bedrijven verlenen in 2019 hun medewerking aan 'Waddenland, land van Boeren en Vissers':

- Gids en voormalige boer Klaas Sijpkens
- Sjouke Elzinga - Veebedrijf Elzinga V.O.F             
- Inez Geenen - Kerkje Klein Wetinsge   
- Ids van der Honing - Molen Klein Wetsinge  
- Marthe en Jelte - verse eitjes van eigen kippen
- Eppo Lukkien - ZK 9        
- Gaele Postma - Palingrokerij Postma  
- Johan Rispens - SOLT     
- Berend Zwart - Visserijmuseum Zoutkamp         
- Barbara Rodenburg- 't Ailand    
- Mayke Zandstra - Ennejans Heerd          
- Karel Biemond - Aardappelverdelingsbedrijf Biemond BV

LANDLOOP Wandelroute

Deze wandelroute is uitgezet in overleg met een aantal boeren uit de omgeving, en loopt over maaipaden en trekkerpaden langs de landerijen. Al wandelend kun je de schoonheid van het landschap ervaren en ontdekken welke agrarische gewassen er zoal verbouwd worden. Onderweg kom je langs dobben, dijken, dijkdoorgangen polders, kwelder, wad en stuwen.

 

 

  • De LANDLOOP is geschikt voor jong en oud en duurt maximaal 1,5 uur. 
  • Startpunt: Grote boerderij gelegen tussen Pieterburen en Wierhuizen
  • Bewegwijzering: gele wijzers en informatieborden

De LANDLOOP wandelroute is HIER te downloaden.

(De LANDLOOP is een initiatief van 'Stichting Spelt Pieterburenen omstreken)


Gewassen

Al struinend door Waddenland kom je verschilende soorten gewassen tegen. De plaats waar ze groeien is onder andere afhankelijk van de grondsoort. Ook is rotatie van de gewassen nodig over de verschillende percelen. Anders wordt de grond en het gewas ziek.

De lichtere kleigrond leent zich uitstekend voor aardappelen, suikerbieten en wortelen.

Er zijn twee soorten bieten. De wortel van de suikerbiet wordt verwerkt tot suiker, melasse of stroop. De voederbiet bevat minder suiker en wordt gebruikt als veevoeder. In dit gebied wordt suikerbiet geteeld.

 

De aardappelplant vormt aan haar wortels knollen, dat zijn aardappelen. Er zijn in grote lijnen drie soorten te onder-scheiden: de consumptie-aardappel, de fabrieksaardappel (die wordt verwerkt tot zetmeel) en pootaardappelen. In dit gebied worden overwegend pootaardappelen verbouwd. Het is een belangrijk exportproduct. Het is uitgangsmateriaal waaruit elders op de wereld consumptie- en fabrieksaardappelen worden geteeld.

Koolzaad herken je tijdens de bloei aan de prachtige gele kleur van de bloemen. Het zaad van dit gewas bevat veel olie. Deze olie is uitermate geschikt voor consumptie en zelfs voor technische doeleinden. Het wordt onder andere verwerkt tot margarine, brandstof, smeer- en wasmiddelen.

 

Er zijn veel soorten graan: tarwe, rogge, haver, gerst, spelt en boekweit. Granen worden verbouwd om de korrels. Deze groeien aan het eind van de halm (de stengel) in de vorm van een aar. Bij het dorsen worden de korrels uit de aar gehaald. Het stro dat overblijft wordt onder andere gebruikt in stallen en in de bloem- bollenteelt voor het onderdekken van de bollen.

Tarwe wordt gezaaid in de herfst (wintertarwe) of in het voorjaar (zomertarwe). Het is een veeleisend gewas, qua grondsoort en bewerking, klimaat en voedingsstoffen. Zomertarwe wordt als baktarwe gebruikt voor brood. Nederlandse wintertarwe dient veelal als veevoer.

Spelt is een oergewas. De korrels zijn lang en smal en hebben een stevige omhulling. Na het dorsen moet het eerst worden gepeld voordat het kan worden gemalen. Spelt is een sterk gewas, het kan moeilijke omstandigheden verdragen. Wel is de opbrengst lager dan van tarwe. Spelt is teruggevonden in graven van Egyptenaren uit het stenen tijdperk en is dus meer dan 6000 jaar oud.

Als wilde soort is Spelt herontdekt rond 1915 in Palestina. Het is weinig onderhevig geweest aan menselijke ingrepen, bevindt zich nog in de oervorm en is zeer gezond. Speltproducten zijn te koop bij Landgoud in Kloosterburen, Domies Tien in Pieterburen, Molen Joeswert in Feerwerd en Bakkerij Peters in Leens

Gerst is herkenbaar aan z’n lange haren. Wintergerst wordt gebruikt als voedergewas. Zomergerst, dat hier wordt geteeld, wordt gebruikt voor het brouwen van bier. 

Deel deze pagina