Over Waddenland

Welkom in Waddenland!

Duizend jaar geleden was Waddenland een woest getijdenlandschap waar de machtige Waddenzee vrij spel had. Bij kalm weer een 'vriend' die vruchtbare klei bracht en voedsel, bij zwaar weer een vijand die alles mee kon nemen wat was opgebouwd. Daarom wierpen de eerste bewoners wierden op, verhogingen om op te wonen en waar het vee veilig was bij storm. Wierden smolten samen tot dorpen, met boerderijen in een kring en de kerk in het midden. Nog steeds zijn ze duidelijk zichtbaar in het weidse landschap, hun kerktorens en molens als betrouwbare bakens. Achter de zeedijk ligt de getemde Waddenzee, kostbaar Werelderfgoed en bij Lauwersoog het Nationaal Park Lauwersmeer. Er is veel te vertellen over Waddenland. Kom en ervaar het zelf! 

Deel deze pagina