Informatiebijeenkomst Waddenland - 28 oktober 2014

maandag 27 oktober 2014

Informatiebijeenkomst Waddenland - 28 oktober 2014

Voor deelnemers van Waddenland en belangstellenden:

Stichting Promotie Waddenland nodigt u, bij deze, van harte uit voor de deelnemers- c.q. informatiebijeenkomst Waddenland op dinsdag 28 oktober a.s. in Buitenplaats Noordkust te Pieterburen.

Afgelopen maanden is hard gewerkt om het merk Waddenland vorm te geven en op de toeristische kaart te zetten. Zo zijn er Waddenland folderrekken vervaardigd en geplaatst in een aantal Toeristische Informatie Punten in de gemeenten De Marne en Winsum. Daarnaast is er een Waddenland folder ontwikkeld, welke in een oplage van 15.000 stuks verspreid is in de regio. De website waddenland.groningen.nl is in de lucht, voorzien van een gedegen structuur en uitgebreide content. Maar, er is meer...

Benieuwd naar de status, ontwikkelingen én plannen van Waddenland voor 2015? 

DINSDAG 28 OKTOBER OM 20.00 UUR

Locatie: Informatiecentrum en TIP Buitenplaats Noordkust Hoofdstraat 83, 9968 AB Pieterburen 

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.45 uur:
Inloop en ontvangst met koffie/thee

20.00 uur:
Welkom door Anneke Sijpkens, voorzitter St. Promotie Waddenland

20.10 uur:
Status promotionele activiteiten Waddenland 2014 en vooruitblik plannen Waddenland 2015 – door Rens Kalsbeek, coördinator Waddenland

20.30 uur:
Gastspreker Hans Gartner neemt ons mee op een inspirerende tocht door het Lauwersmeergebied en het Wad; wat is er te zien, leren, voelen en beleven, maar bovenal te doen! Een passievol verhaal om door te vertellen aan de bezoeker van Waddenland.

21.00uur:
In werkgroepen uiteen om wensen en ideeën van de toeristische ondernemers in Waddenland te inventariseren. Gevraagd wordt om input voor de volgende thema’s:

Externe promotie: hoe potentiële toeristen verleiden naar Waddenland te komen

 1. Ontwikkelingen betreffende de website

 2. Welke promotionele middelen vervaardigen en welke acties ondernemen?

 3. Wat zijn de Unique Selling Points van Waddenland, wat maakt Waddenland een onderscheidende, verrassende bestemming? Wat willen we uitdragen?

 4. Focus op Nederlandse gast, maar ook Duitse en Belgische gasten. Hoe? Interne promotie: Als de toerist hier eenmaal is...

 5. Wat heeft de toerist nodig om zich te oriënteren. Welke promotionele middelen ontwikkelen?

 6. Wat heeft u als ondernemer nodig, om de toerist/gast zo goed mogelijk te bedienen/van informatie te voorzien?

 7. Hoe moet een TIP eruit zien, wat is er minimaal nodig?

 8. Passie voor het gebied overdragen. Welke kennis van het gebied is voor u als ondernemer belangrijk?

 9. Hoe verleiden toeristen weer terug te komen?

 10. Hoe extra financiële middelen te genereren voor activiteiten en promotionele acties.

 11. Wat kan de Stichting Promotie Waddenland voor de deelnemers betekenen? Waar is behoefte aan?

21.30 uur:
Verzamelen van resultaten, prioritering bepalen. Evaluatie en follow up.

21.45 uur:
Einde programma. Napraten onder het genot van een hapje en drankje 

Deel deze pagina