Kunstwerk langs wandelroute Westpolder

zondag 02 november 2014

Kunstwerk langs wandelroute Westpolder

Langs de wandelroute in de Westpolder is een kunstwerk geplaatst. Het gaat om een bankje, dat is ontworpen en gemaakt door de Groningse kunstenaar Martin Borchert.

Het is niet zomaar een bankje. Allereerst is het draaibaar waardoor je uit de wind kunt gaan zitten of juist kunt kiezen voor een uitzicht over zee, de kwelders of de dijk. In het bankje zijn bovendien de namen van planten en dieren gegraveerd die je in de kwelders tegen kunt komen.

Afgelopen jaren is hard gewerkt om de kwelders langs de kust van de provincie Groningen zo in te richten dat ze geschikt zijn voor beweiding. Meer vee op de kwelder voor meer biodiversiteit, dat was het doel van alle werkzaamheden. Zo zijn lanen opgehoogd, vluchtplaatsen gemaakt, greppels verontdiept, drinkwaterleidingen en – bakken aangelegd en vangkralen gemaakt.

De wandelroute door de kwelders start aan de Kustweg in gemeente De Marne (bij de Lauwersdijk).De route van 3,5 kilometer voert over de rand van de kwelder en het wad en gaat terug over de dijk langs eendenkooi ‘Nieuw Onrust’.

[Via Noorderkrant]

Deel deze pagina