Waddenland Boerenland

Op 30 juni jl. hebben we een zeer inspirerende bijeenkomst gehad met als thema Waddenland Boerenland. Op een prachtige locatie: de onder architectuur gebouwde nieuwe aardappelschuur van Remt Meijer op Nieuw Bocum.

Vier boeren vertelden tijdens de avond over het belang van de landbouw voor onze regio. Over de modernisering die gaande is om het land, de mensen en het materiaal zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten. Én over aanvullende bedrijfsvoering om het boerenbedrijf economisch en maatschappelijk beter te laten renderen en de 'gewone mens' te laten genieten van de pure producten rechtstreeks van de boer.

 Aan het einde van de bijeenkomst zijn we in groepen uiteengegaan, om ideeën te generen óf en hoe het toerisme en de agrarische sector elkaar zouden kunnen versterken. Hier zijn een aantal constructieve ideeën uit naar voren gekomen, waaronder: agrarische fiets- en wandelroutes maken langs boeren, excursie(s) voor ondernemers langs boerenbedrijven, bekendheid vergroten met wat op land groeit door bordjes bij gewassen te plaatsen, een agenda met bedrijfsopenstellingen in toeristische seizoen waardoor wekelijks een ander boerenbedrijf te bezoeken.

Tijdens de avond is gevraagd om zitting te komen nemen in de werkgroep Waddenland Boerenland om de ideeën verder uit werken. Zes toeristische en agrarische ondernemers hebben hier gehoor aan gegeven. De eerste bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op dinsdag 30 augustus a.s.  Tijdens deze avond zullen de projecten benoemd worden die voor nadere uitwerking in aanmerking komen.

Deel deze pagina