Cultuur

Cultuur en Waddenland; onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Waddenland kent een rijkdom aan historische verhalen en cultureel erfgoed en is voor cultuurliefhebbers een ware belevenis. De kleinschalige musea verhalen over de ontstaansgeschiedenis van het landschap, de strijd tegen de onberekenbare Waddenzee, het wonen op de wierden en teloorgang van de visserij in het voormalige Lauwerszeegebied.

De adellijke landhuizen vertellen de verhalen van het (samen)leven van adel, boeren en arbeiders in de 19e eeuw. De veelal middeleeuwse kerkjes op de wierden in de voor Groningen typerende romanogotische stijl zijn met zorg gerestaureerd en bijna allemaal te bezoeken.. In de galerieën is kunst te vinden van weleer, zoals schilderijen van schildergenootschap De Ploeg, maar ook hedendaagse kunst ontbreekt niet.

Deel deze pagina