Wierdedorp Ezinge

Wierdedorp Ezinge

Ezinge werd internationaal bekend door de opgravingen van archeoloog A. E. Van Giffen in de jaren twintig en dertig. Bij deze opgravingen zijn de resten van 85 boerderijen en 60 bijgebouwen gevonden uit de periode van 600 voor Ch. tot de vijfde eeuw na Christus. Vooral de vondst van een gouden zwaardknop van Ezinge uit de 7e eeuw was bijzonder. Deze is vergelijkbaar met die uit het koningsgraf van Sutton Hoo in Engeland.

Dat hier zoveel waardevolle vondsten zijn gedaan is voor een groot deel te danken aan het feit dat het dorp is gebouwd op een wierde. Dat is een kunstmatige heuvel die werd opgeworpen om de bewoners bescherming te bieden tegen het zeewater. Door bemesting nam de hoogte in de loop der eeuwen toe steeds een beetje toe. Zo vormden de verschillende bewoningslagen een archeologische schatkamer.

Na de introductie van dijken, werden veel wierden afgegraven. De wierde Ezinge is nog bewaard gebleven. In Museum Wierdenland wordt veel verteld over het ontstaan van deze wierden.

Eigenschappen & faciliteiten

Contact

Routebeschrijving starten

In de omgeving

Deel deze pagina