Waddenzee Werelderfgoed

Waddenzee Werelderfgoed

Het noorden van de regio Waddenland grenst aan de Waddenzee. Sinds juni 2009 behoort de Waddenzee tot UNESCO Werelderfgoed. Het staat daarmee op gelijke voet met wereldberoemde natuurgebieden als Yellowstone  in de Verenigde Staten, het Great Barrier Reef in Australië en de Kilimanjaro in Tanzania.

De Waddenzee is uniek

De Waddenzee is een erkend biologisch ecosysteem die je alleen vindt aan de Nederlands-Duits-Deense Noordzeekust. Op de Waddenzee wisselen eb en vloed elkaar elke zes uur af, waardoor het landschap van moment tot moment verandert. Een uitgebreid stelsel van geulen wordt afgewisseld door drooggevallen zandplaten. Deze variatie aan landschappen maakt de Waddenzee tot een uniek leefgebied voor meer dan 10.000 vaak zeldzame plant- en diersoorten, wat een uitzonderlijk grote voedselrijkdom voortbrengt.

Getijdengebied

De Groninger Waddenzeekust strekt zich over een lengte van 34 kilometer uit tussen het Lauwersmeer en de Eemshaven. Het langgerekte buitendijks getijdengebied met kwelders en wadvlaktes is vooral vermaard als tussenstop voor miljoenen wad- en watervogels tijdens hun trektocht. Maar het laat ook op indrukwekkende wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich constant aanpassen aan de wisselende landschappen, in een gebied waar zoet en zout water elkaar vinden.

Wat is Werelderfgoed?

Werelderfgoed is een monument, gebied of landschap met een natuurwaarde en/of cultuurhistorische waarde die uniek is in de wereld. UNESCO omschrijft Werelderfgoed als 'een bijzondere, universele waarde, het moet onvervangbaar en uniek zijn en als eigendom van de wereld worden beschouwd.' De toekenning van de Werelderfgoedstatus is een erkenning voor het gebied, maar biedt juridisch geen extra bescherming.

Deel deze pagina